9. března 2011

Světový den Downova syndromu - nová tradice na naší škole

V pondělí 21. března oslavíme v naší škole poprvé, ve světě ale už pošesté, den Downova syndromu. Na 10. hodinu jsou pozvány na čaj maminky žáků naší školy i žáků, kteří už školu opustili a pravidelně se scházejí v aktivitách SPMP (Společnosti pro podporu lidí s mentálním postiženým), které v Opavě vede Mgr. Vanda Janečková. Trochu posedíme a popovídáme si. Ivanka Celková slíbila poskytnout informace o změnách v sociální péči. Společně se pokusíme  popřemýšlet o chráněném zaměstnávání, chráněném bydlení a o možnostech samostatného života dospělých lidí s mentálním postižením, nejen s Downovým syndromem.

Jedná se totiž o skupinu našich žáků, kteří po skončení školy - ať už základní školy praktické nebo speciální, popř. střední praktické školy zůstávají částečně nebo úplně odkázáni na pomoc blízkých - rodiny i společnosti. Proto chceme svátek využít na to, abychom společnosti připomenuli, že je pestrá a že každý člověk je důležitý a má v ní své místo i svou hodnotu.

Před obědem proběhne slavnostní shromáždění v tělocvičně školy, na kterém zazpívá sbor dětí pěveckého kroužku pod vedením paní učitelky Hanky Bečákové. Pak si zatančíme s veselou kapelou a půjdeme opět do práce :)

Účast na Dni Downova syndromu přijala i náměstkyně primátora Ing. Pavla Brady, která má sociální oblast ve své péči.

Rádi bychom z tohoto dne vytvořili novou tradici - zahájili užší spolupráci s rodiči, se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením i s Magistrátem města Opavy.

(zum)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...