21. března 2011

21. března 2011 - světový Den Downova syndromu
Světový den Downova syndromu si v pondělí 21. března 2011 oslavili děti a zaměstnanci Základní školy v Opavě společným setkáním rodičů, odborníků a zástupců organizací, které se na péči o lidi s mentálním postižením podílejí.


Datum Dne Downova syndromu nebylo zvoleno náhodně. Souvisí s trisomií 21. chromosomu, která poruchu způsobuje a v České republice se ročně narodí asi 70 dětí s Downovým syndromem. V Základní škole v Opavě na ulici Slezského odboje, která setkání pořádala, se v současnosti těchto dětí vzdělává 14.


Setkání se kromě maminek dětí s Downovým syndromem zúčastnily 1. náměstkyně primátora Pavla Brady, vedoucí odboru školství Miroslava Konečná, z odboru sociálních věcí - oddělení pomoci zdravotně postiženým občanům Michaela Daníšková. Za organizaci Fokus Opava byla přítomna Jana Winklerová, za Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Vanda Janečková, za školu a speciálně pedagogické centrum Srdce ředitel Jiří Kupka, sociální pracovnice Ivana Celtová a speciální pedagožka Zuzana Melecká.
Účastníci setkání projednali současný stav péče o lidi s mentálním postižením v Opavě. Kladně hodnotili zřízení jednoleté praktické školy ve městě, žáci tak mohou po základní škole speciální pokračovat ve vzdělávání bez dojíždění.
Rodiče dětí s postižením by velmi přivítali zřízení odlehčovací služby, která v Opavě chybí. Tuto službu nejblíže zajišťují organizace v Ostravě a v Bruntále. V Opavě o tuto službu, prozatím neúspěšně, žádal Sírius (ÚSP Mánesova).

Odborníci a rodiče také živě diskutovali o možnostech chráněného zaměstnávání mladých lidí s mentálním postižením.


Charita Opava umožňuje mentálně postiženým klientům pobyt v sociálně rehabilitačních dílnách, ale v chráněných dílnách je jejich pracovní uplatnění minimální. Organizace Fokus Opava se snaží rozšířit své služby o pracovní rehabilitaci pro lidi s mentálním postižením, prozatím neúspěšně. V chráněné dílně organizace jsou zaměstnány zejména osoby s duševním onemocněním.

Setkání bylo obohaceno vystoupením žáků základní školy speciální, přípravného stupně a školního pěveckého kroužku.


Účastníci setkání se shodli na tom, že své požadavky na sociální služby vznesou na nejbližším komunitním plánování. Jak budou úspěšní, posoudí za rok, při oslavách světového Dne Downova syndromu 2012.

http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=42853

http://opavsky.denik.cz/kratce_region/837231.html

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...