15. března 2011

Den Downova syndromu letos i v Opavě

Světový den Downova syndromu si v pondělí 21. března 2011 připomenou děti a zaměstnanci Základní školy v Opavě společným setkáním rodičů, odborníků a zástupců organizací, které se na péči o lidi s mentálním postižením podílejí.Datum Dne Downova syndromu nebylo zvoleno náhodně, souvisí s trisomií 21. chromosomu, která ho způsobuje. V České republice se ročně narodí asi 70 dětí s tímto postižením.„Šťastní, bezelstní, vstřícní,“ tak žáky s Downovým syndromem popisuje třemi slovy Jiří Kupka, ředitel Základní školy a Praktické školy v Opavě. „V naší škole se nyní vzdělává 14 těchto dětí. Při výuce všech se snažíme o osvojení základů trivia, ale také podporujeme jejich samostatnost a zdokonalování se v praktických činnostech. Od září 2010 máme zřízenu i praktickou školu jednoletou, která umožňuje žákům s postižením po absolvování povinné školní docházky dále pokračovat ve vzdělávání na střední škole.“

 

Při škole působí Speciálně pedagogické centrum Srdce. Věnuje komplexní péči - psychologickou, speciálně pedagogickou a sociální - dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami od 3 do 26 let, a to zejména dětem s mentálním a tělesným postižením i jejich rodičům.

„Kromě žáků, vzdělávaných ve speciálních školách, pomáháme i těm, kteří jsou integrováni v běžných základních školách. V letošním školním roce je pod naším vedením integrováno 43 žáků s mentálním postižením. Toto číslo zahrnuje i 5 žáků s Downovým syndromem, kteří jsou vzděláváni ve svém přirozeném sociálním prostředí. Žáků s tělesným postižením máme ve spádových školách integrovaných 88,“ upřesňuje Zuzana Pavelová, speciální pedagožka SPC Srdce.


Se školou spolupracuje i Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, vedená Vandou Janečkovou. Pořádá společenské a sportovními aktivity pro děti ve školním věku i pro dospělé členy Sdružení. Společně s Charitou Opava umožňuje celoživotní vzdělávání formou večerní školy.

Organizátoři doufají, že se jim podaří v pravidelných setkáních ke Dni Downova syndromu pokračovat i v dalších letech.

Další informace:
1. Základní škola a Praktická škola, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, zřízena Moravskoslezským krajem, web školy
2. Fotografie na webu http://nestroj.com/zsso/fotogalerie.htm
např. olympiáda speciálních tříd z r. 2009
http://nestroj.com/zsso/2009olympiadaspecialnichtrid/index.html
3. Další informace o Dni Downova syndromu:
http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1524
4. O společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v Opavě:
Okresní organizace SPMP pracuje od roku 1994. Je to občanské sdružení rodičů, odborníků i veřejnosti, kterým není lhostejný život lidí s mentálním postižením. Naše organizace má 51 členů většinou rodičů a jejich dětí s postižením, dále 12 pedagogů speciální školy a kolektivní člen je ZŠ Slezského odboje v Opavě. Činnost je zaměřena na smysluplné využívání volného času, ať se jedná o sportovní aktivity, společenské akce a především rehabilitační víkendové pobyty pro rodiče a děti. Postupem času děti, které absolvovaly školu, využívají nyní rehabilitační dílnu v opavské charitě. Proto byla z naší strany navázána spolupráce a jedenkrát týdně probíhá tzv. "večerní škola", kde si klienti opakují a utvrzují své dřívější znalosti, případně se učí některým novým praktickým dovednostem, např. zacházení s penězi apod. Výuku absolvují na základě dobrovolnosti a zúčastňují se jí i nečlenové SPMP. Mgr. Vanda Janečková, předsedkyně OO SPMP.
5. Down Syndrom International
http://www.ds-int.org/video/will-you-let-us-in
http://www.facebook.com/pages/Down-Syndrome-International/136861503050220
http://www.worlddownsyndromeday.org
http://www.ds-int.org/events/wdsd

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...