5. listopadu 2013

Terapie probíhající v SPC při Základní škole speciální v Novém Jičíně

Rozvoj grafomotoriky, psaní u žáků se zdravotním postižením

Terapie byla zahájena v září 2013. Jednotlivé lekce vycházejí z metodiky J. Svobodové a z dlouhodobých zkušeností lektorky Mgr. M. Čablové. Do ambulantní péče byli zařazeni čtyři klienti. Terapie je zaměřená na nácvik grafomotoriky a také na rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinaci pohybů a zrakového vnímání. Lekce jsou individuálně přizpůsobené dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, činnosti jsou střídány podle schopností koncentrace pozornosti jednotlivých dětí a jsou využívány vhodné pomůcky. Rodiče dětí jsou jednotlivým lekcím přítomni a díky tomu získají náměty a postupy, jak s dítětem pracovat doma.


Videotrénink interakcí

Ve speciálně pedagogickém centru v Novém Jičíně využívají proškolenou lektorku Bc. M. Markovou pedagogové speciální ZŠ i MŠ. Možnost ověřit si své metodické postupy, úspěšnost a efektivitu při práci s dětmi se zdravotním postižením využily od září 2013 dvě učitelky mateřské školy speciální v Novém Jičíně.


Myofunkční terapie

Logopedickou terapii vede Mgr. K. Kunzová od září tohoto roku. S dětmi pracuje individuálně podle metodiky Anity Kittel a Jitky Kaulffussové. Pod vedením logopedky se učí rodiče pracovat s dítětem i doma a pomáhají mu tak vytvářet správné pohybové návyky pro zlepšení řečových schopností.
Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...