16. října 2013

Individuální terapie probíhající v SPC při ZŠ Ostrava, Těšínská

V rámci projektu budou ve Speciálním pedagogickém centru při Základní škole v Ostravě na Těšínské ulici probíhat terapie na podporu předškoláka a začínajícího školáka a také na nácvik sociálních dovedností. Terapie budou vedeny speciálními pedagožkami a psycholožkou.

Mgr. Augustinská podpoří tři předškoláky a tři začínající školáky, kteří budou do SPC docházet jednou až dvakrát za měsíc. Terapie u předškoláků bude zaměřena na rozvoj hrubé a jemné motoriky, vizuomotoriky, grafomotoriky, na rozvoj komunikačních schopností včetně AAK, sluchové a zrakové percepce a také na podporu koncentrace pozornosti. U začínajících školáků bude terapie zaměřena na rozvoj trivia, sluchového a zrakového vnímání a na zlepšení koncentrace pozornosti.
 


Další terapii podpory školáků a předškoláků vede Mgr. Lidvínová. Zaměřuje se hlavně na rozvoj a procvičování zrakové percepce a vizuomotoriky. Děti si pod jejím vedením procvičí činnosti, které rozvíjejí a zkvalitňují zrakové vnímání a vizuomotorickou koordinaci a tím ovlivňují úroveň čtení, psaní, úroveň matematických schopností a myšlení. Děti se budou učit pozorovat předměty, odlišovat je od pozadí. Rozlišovat barvu, tvar, velikost, detaily, shodnost či různost polohy předmětů – obrázků. Také se budou učit usměrňovat vedení očních pohybů zleva doprava, sledovat řady, řádky, sloupce, učí se orientovat na ploše, v prostoru, vnímat části a celek a zapamatovat si zrakově vnímané prvky.V terapii, kterou vede Mgr. Sýkorová, jsou rozvíjeny sociální dovedností dětí, které mají obtíže v začlenění do sociálního prostředí (s poruchami chování, záškoláctvím). Skládá se z diagnostické fáze s využitím sociometrických technik a terapeutické fáze. Terapie je zaměřena na vytvoření náhledu na své problémy, na rozvoj sociální interakce, na snižování úzkosti z vlastní neúspěšnosti, jsou využívány empatické techniky, děti se učí vyjadřovat emoce a korigovat nevhodných projevů emocí.Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...