13. května 2013

Letní léčebný a ozdravný muzikoterapeutický pobyt ...


... pro klienty s autismem, mentálním postižením a kombinovanými vadami.
Středisko ekologické výchovy Švagrov, Vernířovice, CHKO Jeseníky, Hrubý Jeseník
5. 7. - 14. 7. 2013


Léčebný a ozdravný pobyt ve Švagrově organizuje Muzikoterapeutické centrum Dr. Lubomíra Holzera. Jde o novinku, která jedinečným a speciálním způsobem dotváří možnosti léčebných pobytů. Terapeutický pobyt je určen pro vážné zájemce z řad klientů s mentálním postižením, kombinovanými vadami a dalšími specifickými postiženími. Vždy je nutný doprovod. Prostředí terapeutického pobytu - unikátní přírodní prostředí Jeseníků, zcela nový areál, bezbariérový přístup, prvotřídní vybavení objektu a špičkový muzikoterapeuti jsou zárukou vaší spokojenosti a vysoké terapeutické úrovně.
Při terapeutickém působení bude použita celostní muzikoterapeutická metoda Dr. Lubomíra Holzera a metoda Dr. Hany Blochové. Oba jsou špičkoví čeští terapeuté a rovněž zkušení profesionální hudebníci a badatelé na poli terapeutické práce s energií. Terapeutický tým dotváří muzikoterapeutky Mgr. Eva Burešová a MgA. Kateřina Paclíková, obě absolventky studia celostní muzikoterapie CMT1 a CMT2 na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Pobyt je určen zvláště pro děti a klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami, pro děti a klienty s autismem a Aspergerovým syndromem, Williamsovým syndromem, Downovým syndromem, Angelmanovým syndromem, ale rovněž děti a klienty s jinými specifickými poruchami, které spadají do speciálně pedagogické péče. Po konzultaci s Dr. L. Holzerem je možno spektrum přijetí dítěte na muzikoterapeutický pobyt rozšířit i dalšími směry.  Klient musí mít doprovod, který ovšem při pobytu získá rovněž výrazný terapeutický benefit.


Denní program:
8:00 – 9:00 - snídaně
9:00 – 12:00 – terapie
12:00 – 14:00 – oběd a polední klid
14:00 – 17:00 – terapie
17:00 - 18:00 – individuální konzultace
18:00 – 20:00 - večeře a osobní volno
20:00 – 22:00 – skupinová prožitková relaxace, nebo volný večer

Muzikoterapeutická praxe Dr. L. Holzera, které se věnuje od roku 1983, čítá dvacet devět roků aktivní terapeutické práce (cca 17.000 hodin) s dětmi a mládeží s postižením mentálním, smyslovým, tělesným a kombinovanými vadami, se zdravotním postižením, s etopedickými klienty, s psychotickými pacienty a s klienty z ostatních zdravotních a sociálních skupin.
Podrobné propozice vám budou zaslány po přijetí vaší závazné přihlášky. Cena pobytu pro klienty i doprovod je identická a činí 5900,-Kč za osobu. Obsahuje ubytování, plnou penzi, terapie a zapůjčení hudebních nástrojů. Informace o chystaných akcích, propozice a elektronické přihlášky na tuto akci najdete na: www.muzikoterapie.net, použijte formulář č. 16. Pouze závazné přihlášky posílejte nejpozději do 24. 5. 2013.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...