15. listopadu 2012

Somatopedická společnost

Somatopedická společnost , o.s., pořádá 30. 11. v Praze celostátní odborný seminář
Metodická práce s žáky se zdravotním postižením v základní škole
30.11.2012 od 9:30 do 13:00 hodin
V aule Pedagogické fakulty UK v Praze 1, M.D.Rettigové 4

Odborný seminář je určen členům managementu a pedagogickým pracovníkům základních škol regionů České republiky, poradenským pracovníkům PPP a SPC v regionech ČR, rodičům žáků s tělesným postižením, asistentům pedagogů, studentům učitelských oborů na vysokých školách a ostatním zájemcům o danou problematiku. 

V rámci odborného programu budou představeny předmětové metodiky a ověřené reedukační metody práce s žáky s tělesným postižením. Účastníci se seznámí s aktuálními poznatky v příspěvcích inkluzivních a speciálních pedagogů a dalších expertů ve vzdělávání.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...