14. srpna 2012

Pracovní terapie v Jaroměřicích nad Rokytnou

Při toulkách po České republice občas narazíme na zajímavé věci, například v zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou jsme si dali chutné capuccino. A nevěřili jsme vlastním očím- bylo to v tréninkové kavárně Denního centra Barevný svět, o. p. s. z Třebíče.

Na letáčku čteme:
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením a dalším zdravotním postižením jsou na základě svého zdravotního stavu znevýhodněni a ohroženi sociálním vyloučením ze společnosti. Proto denní centrum Barevný svět v Třebíči nabízí možnost dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením od 16 do 64 let získat v tréninkové kavárně na Státním zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou pracovní zkušenosti.
Kavárna s pracovně tréninkovým programem 
Dříve než se zájemce dostane do pracovně tréninkového program v Tréninkové kavárně absolvuje motivační kurz a teoretickou výuku a přípravu, která probíhá v Denním centru Barevný svět v Třebíči. Po absolvování těchto částí projektu se sjednávají částečné pracovní poměry účastníkům projektu a tím se aktivnězapojí do pracovního procesu. Pracovní příležitosti budou vznikat v Tréninkové kavárně, která bude je v prostorách Státního zámku Jaroměřice nad Rokytnou. Tato kavárna bude funkční každý rok v období turistické sezóny.

Účastníci si osvojí pomocné práce a činnosti, budou zaměstnáni na částečné pracovní úvazky. Velikosti úvazků budou sjednávány individuálně, dle zdravotních možností a osobního zájmu účastníků.
Účastníci budou dle svých schopností vykonávat zejména tyto činnosti:
  • připravovat teplé a studené nápoje
  • připravovat jednoduché míchané nápoje
  • podílet se na přípravě jednoduchých výrobků studené kuchyně
  • obsluhovat hosty Tréninkové kavárny
  • udržovat čistotu v prostorách Tréninkové kavárny
  • recyklovat a správně nakládat s odpadem
Po celou dobu pracovního výkonu bude účastníkům k dispozici osoba na pracovišti zodpovědná za provoz Tréninkové kavárny, která bude dohlížet nad činnostmi vykonávanými účastníky projektu a kdykoliv jim bude nápomocna. Celý program trvá jeden rok.


Tréninková zahrada
Po ukončení Pracovně tréninkového programu v Tréninkové kavárně se zapojí účastníci projektu do Pracovně tréninkového programu Tréninková zahrada, který potrvá také jeden rok. Po dvouletém ukončení pracovně tréninkového programu v Tréninkové zahradě a Tréninkové kavárně bude zájemce o další zaměstnání zařazen do tranzitního programu.


Tranzitní program se orientuje na zařazování lidí s mentálním postižením na nechráněná pracovní místa. Náplní Tranzitního programu je nácvik znalostí a schopností potřebných pro vyhledávání, získání a udržení si pracovního místa na trhu práce. Veškeré služby Pracovně tréninkového programu jsou zadarmo a po celou dobu probíhají konzultace s psychologem. 
Informace jsou převzaty z letáku o projektu ze stránek Denního centra 
Barevný svět v Třebíči.
(zum)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...