16. března 2014

Na pátek 21. března si chystejte barevné ponožky! Připomeneme si DenDownova syndromu...

Světový den Downova syndromu, vyhlášený v roce 2012 Organizací spojených národů, připadá na 21. březen a připomíná ztrojení 21. chromozomu. Smyslem Dne je upozornit na lidi s tímto genetickým postižením i na ty, kteří s nimi žijí a pracují. Má vybízet k aktivitám, které zvýší společenské povědomí o životě s Downovým syndromem i o významu začlenění postižených lidí do běžného života.


Naše škola a speciálně pedagogické centrum ve spolupráci s opavskou organizací Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením pořádají v pátek 21. března 2014 setkání odborníků ve školství, sociálních službách a státní správě s mladými lidmi s Downovým syndromem a jejich rodiči.

Naším cílem je, aby po odchodu ze školy byli žáci co nejvíce samostatní a v rámci svých možností začlenění v rodinném, společenském i pracovním životě. Udržujeme spolupráci s organizacemi, které s našimi absolventy dále pracují a setkání nám umožní se navzájem informovat o našich výsledcích.

Tématem letošního setkání je nácvik sociálních dovedností, které jsou pro začlenění do pracovního, společenského, ale i rodinného života velmi důležité. V rámci projektu Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji probíhá od září 2013 v SPC Srdce skupinový nácvik sociálních dovedností pro skupinku starších žáků. 

Škola je kolektivním členem okresní organizace Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením – SPMP. Společnost sdružuje rodiny dospělých lidí s mentálním postižením a jejich přátele, organizuje volnočasové aktivity a tím napomáhá jejich společenské integraci. Na setkání bude prezentovat dvacet let svého působení v Opavě. Tradičním symbolem podpory Světového dne Downova syndromu jsou ponožky, které svým tvarem připomínají tvar chromozomů. Chcete-li myšlenku pestré společnosti podpořit, obujte si v pátek 21. března ponožky s výrazným vzorem nebo barvou, ať v tom nejsme sami. V loňském roce se k nám připojila Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Kdo to bude letos? 

Program setkání: 
Prezentace nácviku sociálních dovedností žáků - projekt Podpora dětí a 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK 
20 let působení SPMP v Opavě 
20. výročí založení SPC Srdce 
FOKUS Opava - O kurzu příjemného vystupování 
Anima VIVA - Projekty sociální rehabilitace 
ZŠ Bruntál, Rýmařovská - Prezentace práce s iPady v ZŠ speciální 
O kulturní program se postarají současní i bývalí žáci školy

A ještě - kdo je přihlášený, dostane dáreček, který nám navrhla a vyrobila Karolína Fardová. Malá ochutnávka:

Fotografie ze Setkání zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...