3. března 2014

FIE I. a FIE základní - 1.

V lednu a únoru tohoto roku se pedagogové škol, zapojených s námi do projektu Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK, zúčastnili vzdělávacích kurzů Feuersteinova instrumentálního obohacování. Lektorkou byla Doc. PhDr. Věra Pokorná a jednalo se o kurzy FIE I. pro 8 pedagogů a psychologů a FIE základní - 1 pro 9 pedagogů a psychologů.V průběhu projektu si budou doplňovat svou odbornost ještě v kurzu FIE základní - 2. a FIE II. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...