19. června 2013

Projekt RAMPS

Projekt ESF RAMPS VIP III navazuje na projekty ESF VIP - Kariéra, RŠPP - VIP II, které se věnovaly především zavedení pozice školní psycholog a školní speciální pedagog do škol. Projekty se tak zasloužily o vytvoření sítě školních poradenských pracovišť, kde je školní psycholog a školní speciální pedagog součástí týmu poradenských pracovníků školy společně s výchovným poradcem a školním metodikem prevence.


Projekt RAMPS - Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - je projekt poprvé orientovaný na celý systém školních a školských poradenských služeb, tj i na pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogická centra i na střediska výchovné péče.

Cílem projektu je nastavit systém poradenských služeb jako integrovaný, vydefinovat klíčové kompetence pracovníků v systému, navrhnout jeho případnou restrukturalizaci. Součástí této práce je také vybudování metodického zázemí pro poskytované služby, vytvoření strukturovaného systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, navržení standardních činností, respektive jejich úpravy.

Aktuálně se projekt podílí na přípravě legislativních změn - zavedení katalogu podpůrných opatření, změna § 16 Školského zákona, kariérový řád. Do projektu jsou z každého kraje zapojeni metodici - jeden odborný pracovník za PPP a jeden za SPC. Kromě našeho kraje jsou do projektu zapojeni i odborníci zřizovatele. V rámci projektu probíhá i odborné vzdělávání, které je dostupné všem poradenským pracovníkům.

Další podrobné informace naleznete na http://www.nuv.cz/ramps/o-projektu-ramps

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...