18. března 2013

Světový den Downova syndromu v Opavě 2013

21. března 2013 si celý svět už po osmé připomene den Downova syndromu. Každým rokem je počet organizovaných akcí i počet zúčastněných vyšší. Jak těch s Downovým syndromem, tak těch, kteří s nimi žijí a pracují. Svými aktivitami se tento den snaží zvýšit povědomí veřejnosti o tom, co Downův syndrom je, co znamená s ním žít a jaké postavení lidé s tímto syndromem v našich životech a komunitách mají.

Downův syndrom je způsoben ztrojením 21. chromozomu. Pro letošní rok mezinárodní organizace Down Syndrom International připravila akci PONOŽKY, které tvarem chromozomy připomínají. Chce tak pestrostí, růzností a pestrobarevností ponožek upozornit na pestrost ve společnosti.


V naší škole se k tomuto dni připojujeme již potřetí. V letošním školním roce školu navštěvuje deset dětí s Downovým syndromem. Snažíme se o rozvíjení vědomostí, komunikačních a sociálních dovedností u všech žáků. Po zřízení Praktické školy jednoleté můžeme navíc poskytovat i pokračování ve středním vzdělávání. Kromě vědomostí a dovedností je však pro spokojený život našich žáků podstatné jejich začlenění v rodině, ve společnosti i v menších komunitách.  Zajímá nás, jak je toto začleňování úspěšné a oslovujeme organizace, poskytující denní pobytové služby, sociální rehabilitaci a chráněné zaměstnávání a snažíme se spolupracovat s odborem sociálních věcí Magistrátu města Opavy.

Využíváme Světového dne Downova syndromu k setkání rodičů, pedagogů a odborníků, nejen z Opavy, ale i ze zahraničí -  Zespol szkol specialnych v Pyskowicích, Speciálna škola Sabinov. Účast přislíbili zástupci MMO - první náměstkyně primátora P. Brady, z Odboru školství i Odboru sociálních věcí. Z úřadu MSK se setkání zúčastní paní K. Králová z Odboru školství, mládeže a sportu.

Letos se setkání uskuteční v Kulturním domě na Rybníčku ve čtvrtek 21. března, díky partnerství se  společností Ostroj a.s. Opava a podpoře firmy Rehos s.r.o. Setkání bude zahájeno v 10.00 hod., jeho součástí bude i kulturní program ve 12.30 hod., můžete se těšit na:

Múzická škola Ostrava

FOKUS Opava
Žáci ZŠ a PŠ Opava
Taneční kroužek SPMP Opava

Oslovujeme všechny své přátele a spolupracovníky, přátele dětí a lidí s Downovým syndromem, aby nám vyjádřili podporu a sympatie a 21. března si oblékli pestrobarevné ponožky :)

Pokud by vás zajímalo, jak se žije maminkám dětí s Downovým syndromem, klikněte na:

Fotografie ze setkání jsou zde.

2 komentáře:

  1. Krajská knihovna Vysočiny vyslovuje podporu a také se dnes připojuje https://www.facebook.com/krajskaknihovnavysociny

    OdpovědětVymazat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...