25. ledna 2013

Screening sluchu v Moravskoslezském kraji

Těžká sluchová vada se vyskytuje u jednoho z tisíce novorozenců, u rizikových dětí je tato četnost až 20 - 40 případů z tisíce. Výskyt středně těžké sluchové vady v ČR je 6 - 12 z tisíce novorozených dětí. Ročně se tedy narodí 600 - 1200 miminek se středně těžkou sluchovou vadou a 100 miminek s těžkou sluchovou vadou. Sluchové vady bývají většinou vrozené nebo získané v období perinatálním a postnatálním.


Hluchota, těžká nebo středně těžká nedoslýchavost by měla být diagnostikována v optimálním případě do 6. měsíce věku, následná rehabilitace závěsnými sluchadly by měla začít hned od 6. měsíce. Pokud je potřeba kochleárního implantátu, zákrok by měl proběhnout mezi 1. - 2. rokem.

Plošný screening není dosud v ČR prováděn. Ale po dobu předchozích tří let byl v Moravskoslezském kraji pod vedením doc. MUDr. Pavla Komínka, PhD., MBA, přednosty otorinolaryngologické kliniky FN v Ostravě, prováděn plošný screening všech novorozenců. Vyšetření je možné provést již 24 hodin po narození dítěte, jedná se o měření otoakustických emisí - OAE. Výsledek screeningu sluchu je součástí zdravotnické dokumentace a je uveden v propouštění zprávě. Rodiče by z porodnice měli odcházet informováni, na nich je odpovědnost za další vyšetření.

Nadále je nutné sledování sluchu u dětí předškolního věku - u malého procenta dětí se může porucha projevit i v pozdějším věku. Např. na Slovensku je audiometrické vyšetření sluchu prováděno před nástupem do ZŠ (5-6 let). V případě, že rodiče mají jakékoliv podezření na sluchovou vadu, mělo by být provedeno podrobné vyšetření sluchu dítěte. U dětí, které nespolupracují, je nutné vyšetření specializovaných pracovištích, většinou krajská ORL pracoviště, některé foniatrické ambulance. Kontakty na FN Ostrava zde.

Přečteno v Pediatrie pro praxi 5/2012.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...