30. ledna 2013

Kam po škole?

Jaké mají možnosti žáci po ukončení základní školy s jiným vzdělávacím programem? Žáci škol praktických a speciálních škol mohou pokračovat v dalším vzdělávání na těchto typech středních škol:

  • Žáci základní školy praktické (dříve zvláštní škola), kteří ukončili povinnou školní docházku ve vzdělávacím programu pro žáky s lehkým mentálním postižením, ale i žáci integrovaní, vzděláváni podle přílohy pro žáky s LMP, mohou pokračovat v učebním oboru "E" - Kuchařské práce, Zahradnické práce, Pečovatelské služby, Stravovací a ubytovací služby atp.
  • Žáci se středně těžkým mentálním postižením, kteří ukončili speciální základní školu, se vzdělávají v Praktické škole dvouleté, kde si mohou doplnit a rozšířit všeobecné vzdělání, dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávání je zaměřeno na získání základních pracovních dovedností, potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě.
  • Žáci základní školy speciální, pokud je jejich mentální postižení těžší, případně žáci se souběžným postižením více vadami, mohou pokračovat v Praktické škole jednoleté, kde si mohou doplnit a rozšířit teoretické i praktické dovednosti. 
Přihlášku na střední školu můžete stáhnout na stránkách MŠMT. O školách ve vašem kraji najdete informace na stránkách příslušného kraje, pro Moravskoslezský kraj zde.

Žáci, kteří nebudou pokračovat ve vzdělávání mohou navštěvovat denní zařízení poskytovatelů sociální péče - chráněné dílny, sociálně rehabilitační dílny, centra denních služeb, stacionáře. Katalog sociálních služeb a péče najdete zde.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...