14. června 2012

Setkání rodičů a poskytovatelů sociálních služeb


Dnes dopoledne se v jídelně naší školy konalo setkání rodičů a poskytovatelů sociálních služeb.

Celé setkání zorganizovala a uváděla Bc. Ivana Celtová, sociální pracovnice SPC Srdce. Je to první setkání tohoto druhu a účast rodičů byla velmi početná - přihlášených bylo přes 20 rodičů. 

Přítomné rodiče, zástupce opavských organizací, poskytujících sociální péči i zástupce odboru sociální péče SMO - Ing. J. Těžkou, Bc. K. Vlčkovou, Bc.Tůmu - přivítal ředitel školy Mgr. Jiří Kupka. 

Za Charitu Opava byl přítomen pan Závorka, manažer sekce sociálních služeb. Paní Slavíčková, vedoucí Sociálně terapeutické dílny Radost, nás seznámila s posláním a náplní zařízení v Opavě - Jaktaři. Situaci v Denním stacionáři pro děti s kombinovaným postižením Mraveneček přiblížila paní Konopková, vedoucí stacionáře. 

Paní Šárka Potyšová a Jana Winklerová z o.s. Fokus Opava představily možnost sociální rehabilitace pro osoby s mentálním a zdravotním postižením, i s plánovanými aktivitami pro období letních prázdnin. 
Centrum pro zdravotně postižené představila paní Slaninová a přítomné informovala o možnostech osobní asistence. Se sociální rehabilitací v organizaci Anima Viva přítomné seznámily paní Hana Brňáková a sociální terapeutka paní Premusová. 


Marianum a jejich pobytové i denní služby představil pan Pardy a paní SmyčkováSírius, služby i přestavbu Domova pro děti a mládež se zdravotním postižením představila sociální pracovnice paní Táňa Karešová. 

A Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením představila paní Vanda Janečková. Upozornila na to, že pobytové služby by měly být dostupné všem zájemcům a že by měly být proto dostupné i mladým lidem s tělesným, případně kombinovaným postižením. Tady bezbariérové. Informovala o tom, že lidé s mentálním postižením jsou součástí společnosti. Proto společně s paní Mathiasovou z Rady města připravují podmínky, aby v našem městě postupně nacházeli společenské a pracovní uplatnění.
Plánování a financování sociálních služeb je komplikované - musí odrážet potřeby klientů a je financováno z různých zdrojů - KÚ (pobytové služby) a obcí (denní služby). Sociální rehabilitaci poskytuje dlouhodobě Charita, která má však pro příští školní rok plno, 20 klientů. Na tuto situaci pružně zareagoval Fokus a nabízí denní služby o prázdninách od 8.00 do 15.00 hod., i s obědem v blízké školní jídelně. S touto službou budou pokračovat i v září. Zajímavě taky vypadá nabídka Sociální rehabilitace v organizaci Anima Viva, která se také začíná zaměřovat na klienty s mentálním postižením.

O žáky s kombinovaným postižením pečuje DS Mraveneček, který má však také naplněnou kapacitu. Trápí je nedostatek prostor, ve kterých by danou službu mohli poskytovat. Paní Karešová informovala přítomné o o možnosti krátkodobého pobytu dítěte s kombinovaným postižením v Síriu. 

Financování těchto služeb je jedna věc. To, co rodiče trápí nejvíce, je to, zda v novém prostředí bude jejich dítě mít nějaké kamarády. Pro mnohé z těchto dětí je škola jediným prostředím společenských kontaktů. Proto není jednoduché po škole začít v jiném zařízení - pro rodiče, i pro dítě. V budoucnosti by bylo vhodné, kdyby např. škola podnikala častější návštěvy do těchto zařízení. Nebo kdyby toto zařízení mohli navštěvovat v odpoledních aktivitách, např. různých kroužcích, kurzech.Aby absolventi školy měli představu kde a jak budou svůj pracovní a společenský život trávit, a znali lidi a kamarády z daných organizací. 

Snad se nám to časem, společně podaří.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...