8. října 2012

Oblečková terapie - THERASUIT

Aktuálně - v sobotu 4. 10. 2012 vysílala Česká televize v pořadu Klíč krátký dokument o zařízení Alka, o.p.s. v Příbrami, které před lety založili rodiče handicapovaných dětí. V tomto velkém městě nebylo před časem žádné zařízení pro postižené, kteří již ukončili školní docházku. Do denního stacionáře Alka pravidelně dochází lidé i s těžkými a kombinovanými handicapy. Zaměstnanci se snaží co nejvíc zvýšit jejich soběstačnost, smysluplně vyplnit jejich volný čas a umožnit jejich rodičům návrat do práce.

Součástí terapie o klienty je i Therasuit rehabilitace, kterou poskytují jak svým pravidelným klientům, tak ambulantně. Bližší informace najdete v Klíči.

Původní příspěvek - v Klimkovicích se zaučují v jedinečné rehabilitační metodě - Therasuit.  Její autorkou je polská fyzioterapeutka Isabella Koscielny. Pokusili jsme se vám pár informací z webu přeložit:METODA THERASUIT

Kombinuje individuální intenzivní zpevňující program pro děti s dětskou mozkovou obrnou využívající terapeutické oblečky TheraSuit a univerzální cvičební jednotky. Bojuje proti ztrátě kondice a imobilizaci:
 • Autorka si uvědomuje, že standardní terapie jsou méně účinné
 • Jde o intenzivní terapii a silový trénink
 • Tělo postiženého dítěte je vedené podobně jako dítěte bez postižení
 • Nový přístup, který využívá poznatky z oblasti fitness
 • Strukturovaný program, který podporuje růst a rozvoj jednotlivce


HLAVNÍ CÍL:
 • Normalizovat svalový tonus dítěte
 • Zvýšení aktivního rozsahu pohybu
 • Zvýšit sílu a vytrvalost
 • Získat kontrolu nad zpevněnými svalovými skupinami, zlepšit dětem jejich funkční schopnosti směrem k nezávislosti
 • Strukturovaný program, který podporuje růst a rozvoj jednotlivce

O klinice THERASUIT LLC  
 • Rodiče dvou dcer, Kaya 19 let s DMO a Maya 10 let
 • Oba mají magisterský titul fyzioterapeutů z Akademie tělesné výchovy v Polsku
 • Oba mají přes 19 let zkušeností se zvláštními potřebami pediatrické populace
 • Izabela je certifikovaným instruktorem jógy pro speciální děti
 • Richard je trenér fitness
 • Oba založili společnost Therasuit LLC v roce 2002, která prodává své obečení, univerzální cvičební jednotky, stejně jako další speciální vybavení
 • V roce 2003 publikovali metodu v časopis Cerebral Palsy magazine•
 • V roce 2003 tak založili Pediatric fitness centrum  - nabízí intenzivní cvičební programy pro jednotlivce s dětskou mozkovou obrnou, stejně jako školení (vzdělávací centrum pro terapeuty, kteří chtějí přijmout tuto metodu)
 • V roce 2004 pomáhali založit Americkou asociace dětské intenzivní fyzikální terapie.
 • Jsou členové americké Akademie DMO a vývojové medicíny
 • Členové American College of Sport Medicine
Také se můžete podívat na video z terapie na youtube:
Teens with Cerebral Palcy
Více na webových stránkách
http://www.suittherapy.com/TheraSuit%20Information.htm
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/163030-klimkovicke-lazne-nabizeji-lecbu-pomoci-kosmickeho-obleku/
(zum)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...