19. února 2012

Děti patří domů - tisková zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s.

V desítkách českých ústavů vyrůstá více než 11.000 dětí.

Česko je v Evropě na předních místech ve statistikách počtu dětí žijících v ústavní péči. Podle údajů Ústavu pro Informace ve zdravotnictví bylo v roce 2010 umístěno  do kojeneckých ústavů více než dva tisíce dětí, z toho celých 45 % ze sociálních důvodů.

Náš stát byl opakovaně kritizován Evropským soudem pro lidská práva za to, že nařizuje ústavní výchovu nezletilých dětí i za situace, kdy jediným důvodem pro rozhodnutí českého soudu byla nevyhovující ekonomická a bytová situace vlastní rodiny dítěte. Podle soudu je tím porušován článek 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Ústavní soud ČR jasně rozhodl, že hmotná nouze nesmí být důvodem pro odloučení rodiče a nezletilého dítěte, pokud jsou citové vztahy zachovány. V několika kauzách také poukázal na fakt, že dítě má právo být slyšeno před soudem.

56% dětí z ústavů se dopouští trestné činnosti /Citace z Analýzy efektivity fungování systému péče o ohrožené děti vyplývající z průzkumu osudů  dětí, které v letech 1995–2004 opustily institucionální péči (Ministerstvo vnitra ČR, 2007).

Děti umístěné v ústavní péči 8 krát častěji užívají psychofarmaka, 16 krát častěji se u nich vyskytují psychiatrické diagnózy, 20 krát častěji se u nich vyskytují posttraumatické stresové poruchy a mají výrazné růstové a vývojové opoždění (jedná se o údaje ze studií např. Palacoiset al z roku 2010, Cohen et al. z roku 2010, atd.).

http://www.detipatridomu.cz/i/mikulas_tiskovazprava15022012.pdf

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...