3. února 2012

Den otevřených dveří v SPC - 7. února 2012Speciálně pedagogické centrum Srdce

Speciálně pedagogické centrum Srdce je součástí Základní školy a Praktické školy, Opava,
Slezského odboje 5, příspěvková organizace od roku 1994. SPC jako školské poradenské
zařízení je určeno dětem, žákům a studentům s mentálním, tělesným nebo kombinovaným
postiženími od 3 do 26 let, jejich rodinám, školám a dalším odborníkům, kteří se na péči
o děti se zdravotním postižením podílejí. Působí zejména na Opavsku, oblastí péče o děti
s tělesným postižením je Opavsko a Bruntálsko.

SPC zajišťuje odborné diagnostické, metodické a terapeutické služby včetně poradenství
v oblasti psychologické, speciálně pedagogické a sociálně právní. Pomáhá rodičům
s výběrem a vřazením dětí do základních a speciálních škol. Zároveň navrhuje způsob jejich
výuky a poskytuje metodickou podporu. Při začleňování dětí se zdravotním postižením
do běžných škol zajišťuje odborné vedení, koordinuje spolupráci školy a rodiny a nadále
poskytuje speciálně pedagogickou péči.

Tým odborníků vedený Mgr. Jiřím Kupkou, ředitelem ZŠ, PŠ a SPC, se skládá ze speciálních
pedagogů, psychologů a sociální pracovnice, poskytuje své služby ambulantně i v terénu.
Návštěvu v SPC je možné domluvit osobně, telefonicky nebo písemně a není k ní potřeba
lékařské doporučení. Vyšetření je realizováno na žádost rodičů (zákonných zástupců).
Veškeré služby jsou bezplatné, je zaručená diskrétnost a ochrana osobních údajů.

Od roku 2010 je SPC Srdce partnerem projektu Centra integrované podpory
v Moravskoslezském kraji, jenž je zaměřen na zlepšení vzdělávacích podmínek žáků
se zdravotním postižením. Hlavním úkolem Center integrované podpory je zajištění
kvalitních poradenských služeb svým klientům a metodická podpora pedagogickým
pracovníkům, kteří s těmito žáky na běžných školách pracují.

SPC spolupracuje se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením a Klubem přátel
tělesně postižených dětí Opava. Organizuje Setkání ke Světovému dni Downova syndromu
v Opavě, který každoročně připadá na 21. března.

Tel.: 553626092, 553616450
http://zsps-opava.cz/
http://spcsrdceopava.blogspot.com/

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...