10. ledna 2012

Světový den Downova syndromu 2012

21. března 2012 jsme ve spolupráci s odborem sociální péče Statutárního města Opava pořádali v Obecním domě v Opavě slavnostní setkání ke Světovému dni Downova syndromu.

Schösslerův salonek praskal ve švech - bývalí žáci naší školy, mladí lidé s Downovým syndromem z Opavy a okolí, ale i z jiných koutů Moravskoslezského kraje, taky jejich rodiče, pedagogové a sociální pracovníci organizací a sdružení, které s osobami se zdravotním postižením pracují - FOKUS Opava, Sírius, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, Speciálně pedagogické centrum Srdce. Za statutární město Opavu se setkání zúčastnila 1. náměstkyně primátora Ing. Pavla Brady, vedoucí odboru sociální péče Ing. Jindřiška Těžká a vedoucí a odboru školství Mgr. Miroslava Konečná a další hosté.  
Letošní setkání bylo zaměřeno na možnosti vzdělávání žáků s DS, které se uskutečňuje jak ve speciálních školách, tak i formou individuální integrace v běžných ZŠ. Po zahájení setkání ředitelem školy a SPC Mgr. Jiřím Kupkou nás svým s kulturním vystoupením potěšili žáci MŠ a ZŠ Slezské diakonie v Krnově. 
Příspěvky na vzdělávání přednesli speciální pedagožky z partnerské speciální školy v Pyskowicích (PL) a z SPC Srdce v Opavě a také maminka chlapce s DS, integrovaného na druhém stupni běžné ZŠ. O svých pracovních aktivitách a společenském životě, o tom, jak tráví svůj volný čas po škole povídali mladí lidé s  DS z Opavské organizace Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením a také mladí lidé jiných obcí Moravskoslezského kraje - z Palkovic, Všechovic a Frýdku - Místku. Na závěr byli účastníci setkání seznámeni s aktivitami občanského sdružení FOKUS. Další kulturní vystoupení zajistili žáci Praktické školy.
Setkání pak pokračovalo ve 14.00 v prostorách Základní školy a Praktické školy v Opavě na ulici Slezského odboje 5 společným posezením maminek a vystoupením školního pěveckého kroužku pod vedením Hanky Bečákové. 

Čerstvé šátečky a záviny nám laskavě darovala Slezská pekárna. Děkujeme!

Pár záběrů ze setkání:Zde jsou fotografie z odpolední části:

Děkujeme Vám všem za účast 
na setkání.

Pozdravy z celého světa:


LET US IN - I WANT TO LEARN!
Světový den Downova syndromu WDSD od roku 2012 pod záštitou Organizace spojených národů


Organizace spojených národů se 10. listopadu 2011 usnesla, že počínaje letošním rokem bude 21. březen připomínán jako Světový den Downova syndromu — World Down Syndrom Day. OSN vyzvala všechny členské státy, mezinárodní organizace a občanskou společnost včetně nevládních organizací a soukromého sektoru, aby světový den aktivně připomínaly a zvýšily tak povědomí veřejnosti o Downově syndromu.
Den Downova syndromu se pod záštitou organizace Down Syndrom International připomíná už od roku 2006 ve více než 60 zemích světa. Aktivity a události pořádané v tento den obvykle zdůrazňují schopnosti a úspěchy osob s Downovým syndromem a podporují jejich nezávislost a samostatnost. Převzetím záštity nad tímto dnem zvýšila OSN jeho váhu a prestiž.
Downův syndrom je genetické onemocnění způsobené ztrojením (trisomií) 21. chromozomu. Cílem světového dne je přispět k pochopení stavu, který postihuje přibližně jedno z 800 narozených dětí po celém světě. Poukazuje na práva osob s Downovým syndromem prožít plnohodnotný a důstojný život jako aktivní členové společenské komunity.
Více informací:
http://www.ds-int.org/events/wdsd


Downův syndrom: co říct (a co se nemá říkat)
Mluvíme-li o problematice Downova syndromu, volíme slova věcně odpovídající a zároveň korektní jak pro širokou veřejnost, tak pro lidi s Downovým syndromem a jejich blízké. Přečtěte si a porovnejte výrazy v tabulkách. Věříme, že korektní vyjadřování pomůže odbourat přetrvávající mýty.

Co se neříká
Co je vhodné říct
Mongoloidní
Člověk s Downovým syndromem
Trpí nebo je postižený Downovým syndromem
Má Downův syndrom
Retardace, mentální retardace
Ve světě - learning disabilities, u nás přetrvává mentální postižení, příp. speciální vzdělávací potřeby
Nemoc, postižení
Genetické onemocnění 
Zkráceně "Down"
Zkratka "DS"

Mýty
Fakta
Lidé s Downovým syndromem nežijí moc dlouho.
Dnes se mohou lidé s Downovým syndromem  těšit na dlouhý život.
Pouze starší matky mají děti s Downovým syndromem.
U starších matek je větší individuální riziko mít dítě s Downovým syndromem, počet dětí s DS narozených mladým matkám je ale vyšší (vzhledem k větší porodnosti u mladších matek).
Lidé s Downovým syndromem nemohou žít plnohodnotný život.
Se správnou podporou mohou. Drtivá většina lidí s Downovým syndromem se naučí chodit a mluvit a mnoho z nich se vzdělává v běžných školách. S malou podporou v dospělosti žijí částečně samostatný život.
Lidé s Downovým syndromem vypadají všichni stejně.
Existuje soubor fyzických znaků, které se mohou u lidí s Downovým syndromem projevit, a to všechny, nebo jen některé. Člověk s Downovým syndromem je ale vždy podobný spíš svým blízkým příbuzným než někomu jinému.
Lidé s Downovým syndromem jsou vždy šťastní a milující.
Lidé s Downovým syndromem jsou individuální osobnosti jako kdokoliv jiný. Mohou mít různé povahové vlastnosti a podléhat různým náladám.
Podle: http://www.ds-int.org/news/1769A JEŠTĚ JEDNO VIDEO(zum)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...