8. prosince 2011

TRIVIUM

Ve dnech 4. a 18. října a 29. listopadu. 2011 se v  naší škole konal seminář TRIVIUM, s lektorkami Mgr. Zuzanou Pavelovou a Mgr. Zuzanou  Meleckou.
Seminář organizovalo naše Centrum integrované podpory.Účastníci získali nové poznatky a dovednosti v oblasti nácviku čtení, psaní a počítání u žáků se zdravotním postižením. 

Na prvním semináři byli účastníci seznámeni se základními předpoklady pro nácvik čtení a s jednotlivými metodami čtení. Na dalším s diagnostikou a nápravou grafomotorických obtíží. Na posledním semináři se seznámili s pomůckami a metodami rozvoje matematických představ, užívanými v individuální i skupinové práci speciálních pedagogů SPC Srdce.
(zum)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...